Liên hệ trực tuyến
Hotline :
Quảng cáo
Liên kết website
ĐẢNG ỦY CÔNG TY MÔI TRƯỜNG - TKV TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
(19-05-2022)

Sáng 14/5/2022, tại Công ty, Đảng ủy Công ty Môi trường - TKV đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; Các Nghị quyết, Quy định, Kết luận, Chỉ thị của Đảng và của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

            Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Ngợi, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh đã giảng giải những nội dung quan trọng trong phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh, ngày 06/4/2022; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh ủy; Quy định số 56-QĐTW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị; Thông báo kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Bùi Văn Ngợi nhấn mạnh, việc học tập lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, để cán bộ, đảng viên trong Công ty nắm vững nội dung cốt lõi trong phát biểu của Tổng Bí thư, những điểm mới trong các Quy định, Quyết định, Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị trên của đảng, từ đó thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình thực hiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty yêu cầu Bí thư các chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung học tập lần này đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đề ra. Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong CNVCLĐ, phát huy sức mạnh đoàn kết để xây dựng Đảng bộ Công ty vững mạnh toàn diện.

 

             

 

            

 

           

 

           

 

Lê Văn Thuấn

Các bài viết khác:
» HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ IV CỦA CÁC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ VÙNG CẨM PHẢ TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG - TKV
» Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy TQN dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Công ty thuộc Đảng bộ Công ty Môi trường - TKV
» ĐẢNG ỦY CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT VÀ KẾT LUẬN CỦA ĐẢNG
» ĐẢNG ỦY CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021
Moi quang cao
Moi quang cao