Liên hệ trực tuyến
Hotline :
Quảng cáo
Liên kết website
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
(17-06-2024)
Đơn hàng: nạo vét, vận chuyển bùn đổ ra bãi thải tại các trạm XLNT (+25 Núi Nhện, Cọc Sáu) quý III năm 2024
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI
(17-06-2024)
Đơn hàng: mua sắm hóa chất phục vụ các hệ thống quan trắc tự động (6 tháng cuối năm 2024)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
(14-06-2024)
Đơn hàng: nạo vét, bốc xúc, vận chuyển bùn tại các trạm XLNT thuộc PX XLN Uông Bí quản lý quý III năm 2024
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
(14-06-2024)
Đơn hàng: nạo vét, bốc xúc, vận chuyển bùn tại các trạm XLNT thuộc PX XLN Uông Bí quản lý quý III năm 2024
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
(13-06-2024)
Đơn hàng: nạo vét, bốc xúc, vận chuyển bùn tại trạm XLNT Tràng Khê - Hồng Thái quý III năm 2024
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI
(10-06-2024)
Đơn hàng: mua sắm hóa chất phục vụ các trạm XLNT 6 tháng cuối năm 2024
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI
(10-06-2024)
Đơn hàng: mua sắm vôi bột phục vụ các trạm XLNT 6 tháng cuối năm 2024
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI
(04-06-2024)
Đơn hàng: mua sắm hóa chất phục vụ các hệ thống quan trắc tự động (6 tháng cuối năm 2024)
Hiển thị : 1-8 của 189
Trang :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Moi quang cao
Moi quang cao