Liên hệ trực tuyến
Hotline :
Quảng cáo
Liên kết website
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin
(02-01-2012)

Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin là Đảng bộ tiêu biểu của khối doanh nghiệp quận Hà Đông, Đảng bộ gồm 119 đảng viên trong đó 104 đảng viên chính thức và 15 đảng viên dự bị. Đảng bộ Công ty đang hoạt động theo mô hình:

- BCH đảng bộ gồm 9đ/c, trong đó Ban thường vụ gồm 3đ/c.

- Các đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trong đó 9 Chi bộ thuộc khối cơ quan Công ty và Chi bộ XNTM đóng tại Hà nội,  Chi bộ XNDV TH đóng tại Cẩm Phả.

Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công ty là hoàn thành nhiệm vụ SXKD hàng năm, nâng cao thu nhập của người lao động. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm hàng năm Đảng bộ kết nặp được từ 8 đến 10 đảng viên mới.

Đảng bộ  đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sơ, thành lập Ban chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động  về công tác này.

Trong sinh hoạt của các Chi bộ có nhiều đổi mới phù hợp với đặc thù của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công trình trọng điểm trong tháng đều được đem ra bàn bạc, xem xét việc phân giao cho phù hợp với năng lực chuyên môn của từng đảng viên. Những công việc phức tạp giao cho đảng viên nhiều kinh nghiệm chuyên môn đảm nhận. Khi đảng viên để chậm tiến độ công trình, chi bộ có những phân tích tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá rút kinh nghiệm.

Hoạt động:

Moi quang cao
Moi quang cao