Liên hệ trực tuyến
Hotline :
Quảng cáo
Liên kết website
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ (Lần 2)
(02-05-2024)

Lô tài sản cố định đã qua sử dụng bán thanh lý của Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV

Các bài viết khác:
» THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
» THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
» THÔNG BÁO HỦY KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
» THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NCC
Moi quang cao
Moi quang cao