Liên hệ trực tuyến
Hotline :
Quảng cáo
Liên kết website
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
(17-04-2024)

V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện đơn hàng: nạo vét, bốc xúc, vận chuyển bùn trạm XLNT

Các bài viết khác:
» THÔNG BÁO HỦY KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
» THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NCC
» THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NCC
» THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Moi quang cao
Moi quang cao