Liên hệ trực tuyến
Hotline :
Quảng cáo
Liên kết website
CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM.
(28-06-2021)

Để thiết thực kỷ niệm 20 năm ngày gia đình Việt Nam 28/6 (2001-2021). Công ty Môi trường - TKV đã triển khai các hoạt động nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình.

Nhân dịp này, Công ty đã tiến hành bình bầu gia đình tiêu biểu xuất sắc năm 2020, kết quả chọn được 20/101 gia đình có cả vợ và chồng cùng công tác tại Công ty được công nhận, tôn vinh.

Để đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công ty không tổ chức tôn vinh tập trung mà giao cho các công đoàn bộ phận đến gia đình trao tận tay chứng nhận và quà lưu niệm.

 

 

 

 

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Nội dung tuyên truyền đảm bảo tính kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp và tiếp thu các giá trị văn minh, tiến bộ, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển gia đình Việt Nam trong tình hình mới. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể với các đơn vị trực thuộc.

Thông qua các hoạt động để nâng cao nhận thức của các tổ chức đoàn thể xã hội về vị trí, vai trò của gia đình đối với sự phát triển của Công ty, đơn vị; phải coi xây dựng văn hóa gia đình là nòng cốt hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Nhìn chung, các hoạt động đã tôn vinh giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gia đình CNVCLĐ thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc bên cạnh việc tiếp nhận có chọn lọc các giá trị nhân văn, tiến bộ trong xã hội hiện nay./.

 

Lê Văn Thuấn

Các bài viết khác:
» CÔNG TY MÔI TRƯỜNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.
» CÔNG TY MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VẢI THIỀU.
» CÔNG TY MÔI TRƯỜNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6.
» CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Moi quang cao
Moi quang cao